K.Skinnars/ Ab Haikne Kross Oy

Välkommen!

Vi står till tjänst med:

- Försäljning och frakt av krossgrus

-Matjord och fyllnadsjod

- Transporter och arbeten med kranbil

- Grävningsarbeten med 35-års erfarenhet, även husgrunder

- Arbeten med lastmaskin

- Lavettransporter

- Förbil till specialtransporter

- Vintertid utförs plogning Och issandning

LuotettavaKumppaniyritys

K.Skinnars och Ab Haikne Kross Oy

Objekt: 1 - 9 av 9

Kontakt

K.Skinnars / Ab Haikne Kross Oy Strandvägen 2854
66240 PETALAX
0500-264425 kenneth.skinnars@netikka.fi