Produkter

Bergskross direkt från Haikne i Malax
Adress: Strandvägen 1935, Malax

 

Vi har många sorters bergskrossprodukter för alla typer av markarbeten.
ss. - bärlager i vägar och planer, väggrus, förstärkningslager i vägar, dräneringar, gångar, plattsättning mm.
Följande fraktioner finns i lager:
  0 -    2  mm
  0 -    4  mm
  0 -  16  mm
  0 -  32  mm
  0 -  63 mm
  0 -  90 mm
  0 - 200 mm
  4 -    8  mm
  8 -   16 mm
 
 
Matjord
Täckdikningsgrus
Fyllnadsjord
Dekorationsstenar

Kontakt

K.Skinnars / Ab Haikne Kross Oy Strandvägen 2854
66240 PETALAX
0500-264425 kenneth.skinnars@netikka.fi